Klubo projektai 2008 – 2009 Rotary metais

  • Įvyko kasmetinis klubo labdaros koncertas. Klubas surinko labdaros projektams 12 000 Lt.
  • Literatu g. projektas (www.literatugatve.lt) – projekto esmė – prisidėti prie Literatų gatvėje esančios sienos rekonstrukcijos. Ant restauruotos sienos sukabinti Lietuvos menininkų darbus, skirtus pagerbti žymiems Lietuvos ir užsienio literatams. Projektas baigtas, gegužės 28 d. vyko projekto pristatymas visuomenei, literatams skirtos sienos atidengimas, klubo įnašas į projektą yra 14 000 Lt.
  • Jau ketvirtus metus klubas remia Meno pažinimo centrą prie Nacionalinio dailės muziejaus. Buvo paskirti 5000 Lt. Už šias lėšas moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų turi galimybę apsilankyti vykstančiose parodose ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose.
  • Nacionalinės moksleivių akademijos projektas – klubas skyrė visą labdaros koncerto metu surinktą 12 000 Lt sumą NMA vykdomiems projektams. Klubo noras buvo į akademijos veiklą įtraukti gabius moksleivius iš lietuviškų salų Baltarusijoje. Akademijos vadovybė informavo, kad vasaros stovykloje dalyvavo du moksleiviai iš Baltarusijos.
  • Mūsų klubas, kartu su kitais Vilniaus Rotary klubais, dalyvauja Šv. Kristoforo RK inicijuoto projekto Būkime kartu. Reabilitacijos įranga; II – ojo etapo finansavime. Klubo skiriama suma yra 5 000 Lt. Už šio projekto metu surinktus pinigus bus nupirką įranga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms priklausančiam Visorių reabilitacijos centrui.
  • Aušros vartų koplyčios priežiūros projektas – anapilin iškeliavusio Andzej Gutowski tėvelis paskyrė lėšų Aušros vartų koplyčios priežiūrai. Paramos davėjas paprašė klubą tarpininkauti, kad skiriamos lėšos būtų efektyviai panaudojamos. Klubo valdybos atstovai su Archivyskupijos Kurija aptarė, kaip galima panaudoti skiriamas lėšas. Nutarta renovuoti įėjimą į Aušros vartų koplyčią. Paramos davėjas skyrė projektui 30 000 EUR.
  • Klubas skyrė pasaktinamąsias premijas gabiausiems Baltarusijoje esančių Rimdžiūnų ir Pelesos mokyklų lietuviukams. Buvo apdovanoti 8 moksleiviai.Klubo įnašas į projektą – 2 200 Lt.
  • Klubas skyrė 2 500 Lt Napoleono Ordos sukurtos muzikos kompaktinei plokštelei išleisti. Napoelonas Orda – XIX a. šviesuolis, labiau žinomas kaip dailininkas. Brolis Donatas patvirtino, kad jis – ir puikus kompozitorius.