Klubo projektai 2012 – 2013 m. Rotary metais

  • Klubas parėmė fizinių asmenų iniciatyvą VLP fondą. VLPF veiklos tikslas yra pritraukti į įstaigą finansavimą, kurio pagalba būtų galimaskatinti bei remti vaikų ligonines ir kitas atitinkamas organizacijas (pvz.atnaujinti ar išplėsti vaikų ligoninės materialinę bazę bei įrangą, organizuoti reikalingus renginius, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kt.) ir tokiu būdu prisidėti prie vaikų gydymo sąlygų Lietuvoje gerinimo. Fondo steigėjai yra ir keli mūsų klubo nariai: R.Valiūnas, A.Faktorovočius, T.Kučinskas, R. Vingilis. Klubo indėlis į fondo veiklą – 2 500 Lt. Lėšos jau pervestos.
  • Klubas parėmė The Tiltas Trust ir POLA projektą, kurio esmė – parama Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai, finansuojant literatūros, skirtos sunkiai sergantiems ir šalia jų esantiems artimiesiems, vertimą ir leidybą. Klubo indėlis į projektą – 4.500 Lt.
  • Gavome Meno pažinimo centras ataskaitą už projekto vykdymą „Menas vaikams” 2012 m.. Per praeitus metus pagal klubo finansuojamą projektą buvo parengta 10 naujų programų, pravesta 832 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 14 919 moksleivių.
  • Klubas pasirašė paramos sutartį su Dailės Muziejumi, Meno pažinimo centro vykdomai programai Menas vaikams ir jaunimui yra pervesta 10 000 Lt, surinktų kasmetinio labdaros koncerto metu.
  • Klubas parėmė profesionalaus atlikėjo Ronaldo Lopez atvykimą ir dalyvavimą įrašant programą „XVII a. LDK muzika. G.B.Cocciola kūriniai ” į kompaktinę plokštelę. Įrašų sesija buvo rengiama 2013 m. balandžio 7,8,9,13,14 d. Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmuose Vilniuje. Klubo indėlis – 3000 Lt.
  • Klubas skyrė 7 000 Lt tęstiniam klubo projektui Literatų gatvės kosmetiniam remontui, po remonto bus suorganizuota išvyka į Literatų gatvę.