Klubo projektai 2010 – 2011 Rotary metais

 • Labdaros koncertas – įvyko 2010.12.03, labdarai surinkta 12 000 Lt.
 • Menas vaikams – sutartis pasirasyta 2011.01 mėn, projektas vyks iki 2011.12.31 , klubo indelis – 12 000 Lt.
 • Literatų gatvės projektas – klubas nutarė dalyvauti projekto tęsinyje ir paskyrė 10 000 Lt būtiniems renovavimo darbams atlikti.
 • Klubas prisidėjo prie bendro Vilniaus klubų projekto „Parama Lietuvos neįgaliųjų teniso klubui”. Projekto lėšomis buvo nupirktas autobusiukas, pritaikytas neįgaliesiems. Klubo indėlis į projektą: 5000 Lt.
 • Klubas parėmė Šv. Kristoforo RK organizuojamą jaunimo vasaros stovyklą 500 Lt.
 • Klubas parėmė Kauno Romuvos RK inicijuotą projektą – skulptūros maestro V.Kernagiui pastatymą Nidoje. Klubo indėlis – 1330 Lt.
 • Klubas parėmė Č.Stonio iniciatyvą vežti vaikus pas kalinčias mamas ir skyrė idėjos palaikymui 1000 Lt.
 • Klubas gavo Rotary International finansavimą ir kartu su Vinger Rotary klubu iš Norvegijos įvykdė Matching Grant skirtą paremti Švenčionių senelių ir vaikų globos namus. Klubo indėlis į projektą 3 327 Lt, bendra projekto vertė – 63 500 Lt.
 • Sprendimas dėl papildomos paramos Meno pažinimo Centro programos “Toks as esu”, fokusuotos į neįgalius vaikus įgyvendinimui. Klubas projektą parėmė 5 000 Lt.
 • Sprendimas dėl paramos Nacionalinei moksleiviu akademijai. Valdyba nutarė skirti stipendijas gabiems Vilniaus regiono moksleiviams ir rems 4 moksleivius, viso skiriama klubo parama – 8000 Lt.
 • Matching Granto, skirto paremti Policijos klubo idėją, iniciavimas kartu su Vokietijos RK. Už projekto  „Policijos klubas“ vykdymą sutiko būti atsakingi broliai Gintaras Bačiulis ir Viktoras Čobotas.
 • Klubas parėmė Šv. Kristoforo RK organizuojamą jaunimo vasaros stovyklą. Klubo indėlis –  500 Lt.