Klubo projektai 2009 – 2010 Rotary metais

  • Labdaros koncertas – įvyko 2009.12.03, labdarai surinkta 9 500 Lt (vyko moksleivių darbų aukcionas, už kurį surinkta 1440 Lt, Stikliai labdarai paaukoti eklerus, už kuriuos surinkta 565 Lt).
  • Menas vaikams – sutartis pasirasyta 2010.01 mėn, projektas vyks iki 2010.12.31, klubo indelis – 9 500 Lt.
  • Literatų gatvės projektas – klubas nutarė dalyvauti projekto tęsinyje ir paskyrė 2 000 lt naujai pagamintiems darbams pakabinti.
  • Nacionalinė Moksleivių Akademija – sutartis pasirasyta, klubo indelis į tęstinį jaunų talentų ugdymo projektą – 5 000 Lt.
  • Napoleono Ordos muzikos kompaktinei plokštelei išleisti klubas pervedė 2 500 lt.
  • Klubas jau antrus metus iš eilės paskyrė premijas gabiausiems Baltarusijoje esančių Rimdžiūnų ir Pelesos mokyklų lietuviukams. Buvo apdovanoti 6 moksleiviai. Klubo įnašas į projektą – 2 200 Lt.
  • Aušros vartų koplyčios laiptinės remontas – klubas pasirūpino, kad Fundatoriaus iš Šveicarijos pinigai būtų pervesti į sąskaitą Lietuvoje be Fundatoriaus dalyvavimo, su Kurija sutarta dėl darbų apimties, darbai atlikti, pinigai pervesti Kurijai.
  • Paremta Česlovo Stonio iniciatyva vežti vaikus kalinčioms mamoms, klubo įnašas į projektą – 1 000 Lt. Pinigai bus pervesti projekto iniciatoriui 2010 m. rudenį.
  • Klubas dalyvauja kelių Rotary klubų remiamame projekte „Asmeninių finansinių įgūdžių lavinimo programa Lietuvos moksleiviams“ – klubo įnašas 1 000 Lt.
  • Brolio Viktoro Čoboto iniciatyva, parengtas ir išsiųstas pasiūlymas kelti pinigus Matching Grantui kartu su Norvegijos Rotary klubais. ESMĖ: Siūloma remti vieną iš Švenčionių rajono (ŠR) socialinių įstaigų: senų ir neįgalių žmonių globos namus /paramos dydis: 41.433 Lt / ir vaikų globos namus/paramos dydis: 41.433 Lt./